ถังเก็บน้ำตราบ้าน ขนาด 2000 ลิตร

รายละเอียด

ถังน้ำรุ่นมาตรฐานขนาด 2000 ลิตร

Additional information

ขนาด

50 x 154 x 145 ซม.

ขนาดบรรจุ

2000 ลิตร

ขนาดท่อน้ำออก

2 นิ้ว

ขนาดท่อน้ำเข้า

1 นิ้ว

ขนาดท่อระบบน้ำ

1 นิ้ว