ถังเก็บน้ำตราบ้าน ขนาด 700 ลิตร

รายละเอียด

ถังน้ำรุ่นมาตรฐานขนาด 700 ลิตร

Additional information

ขนาด

35 x 163 x 78 ซม.

ขนาดบรรจุ

700 ลิตร

ขนาดท่อน้ำออก

1 นิ้ว

ขนาดท่อน้ำเข้า

1 นิ้ว

ขนาดท่อระบบน้ำ

1 นิ้ว