ผลงาน

ธุรกิจของเรามีลูกค้าและพันธมิตรมากมาย ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ เครื่องกดน้ำ และอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของเราโดยทีมงานมืออาชีพและมีประสบการณ์การทำงานเฉพาะด้านนี้มากว่า 20 ปี

โรงงานน้ำดื่ม เหรียญทอง

บริษัท พรีคลีน เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้เข้าไปติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพให้กับ โรงงานน้ำดื่ม เหรียญทอง จังหวัด ซึ่งได้มีการออกแบบระบบจากทางทีมงานผู้เชี่ยวชาญก่อนติดตั้ง เพื่อให้ระบบที่จะติดตั้งเหมาะกับสภาพน้ำในบริเวณพื้นที่ของโรงงาน เพื่อให้ได้น้ำที่สะอาดและผ่านมาตรฐาน

โรงงานเซฟสกิน อ.สะเดา จ.สงขลา

โรงงานเซฟสกิน อ.สะเดา จ.สงขลา ได้มอบความไว้วางใจให้เราเข้าไปติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มทั้งระบบให้แก่พนักงานทั้งโรงงาน โดยใช้ระบบการกรองจากขั้นตอนหยาบสู่การกรองเซรามิค (UF) และกรองขั้นสุดท้ายเพื่อความสะอาดและปลอดภัยจากเชื้อโรคมากยิ่งขึ้นในขั้นตอนการกรองแบบ UV

ค่ายทหารพราน จังหวัดปัตตานี

บริษัทพรีคลีน เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้มีโอกาสเข้าไปทำการติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้, เครื่องกดน้ำหยอดเหรียญ และระบบกักเก็บน้ำบนดิน ให้กับค่ายทหารพราน ณ กรมทหารพรานที่ 44

มะลิ รีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

บริษัท พรีคลีน เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้ทำการติดตั้งและดูแลระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ทั้งระบบ ให้กับ มะลิ รีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ จังหวัดสงขลา ได้มอบความไว้วางใจให้ทางบริษัท เข้าไปดูแลสารกรองเครื่องกรองน้ำดื่ม/น้ำใช้ให้กับทางองค์กรเสมอมา

บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ได้มอบความไว้วางใจให้เราติดตั้งและดูแลระบบน้ำดื่มน้ำใช้ภายในองค์กรทั้งรบบ

บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด

บริษัท เอ พี เค ทรานสปอร์ต

โรงแรม พีพี โฮเต็ล จ.กระบี่

บริษัท พรีคลีน เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้ทำการติดตั้งและดูแลระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ทั้งระบบ ให้กับโรงแรม พี พี โฮเต็ล จังหวัดกระบี่

บริษัท เอ พี เค เฟอร์นิชชิ่ง พาราวู้ด

บริษัท เอ พี เค เฟอร์นิชชิ่ง พาราวู้ด ได้ไว้วางใจให้เราติดตั้งระบบน้ำของโรงงานทั้งระบบ รวมทั้งดูแลในเรื่องน้ำดื่มของพนักงานในโรงงานด้วยเช่นกัน

โรงพยาบาลระแงะ

ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียใต้ดินให้กับโรงพยาบาลระแงะ โรงพยาบาล มีจำนวนคนป่วยที่เข้ามาพักรักษาค้างคืนตัวค่อนข้างเยอะมาก ทั้งยังคนไข้ไปเช้าเย็นกลับ และรวมถึงพนักงานในรพ.อีกด้วย โดยหลักการคำนวณน้ำใช้สำหรับ คนป่วยที่พักค้างคืน จะนับเป็นจำนวนห้อง/จำนวนเตียงที่มีอยู่

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา ไว้วางใจให้เราเป็นผู้ ออกแบบและติดตั้ง ระบบการกักเก็บน้ำใช้ พรีคลีน เอนเตอร์ไพรส์ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ในบริเวณพื้นที่ใช้สอยนั้นๆ ให้มีความเหมาะสม สะดวก สบาย เพื่อง่ายต่อการติดตั้งระบบ ซึ่งจะทำให้ประหยัดในการลงทุนก่อสร้างและการดำเนินการ